Juridiska anmärkningar

 Användarvillkor

 

VIKTIG INFORMATION:
För registrering och påföljande möjlighet att använda de tjänster, som erbjuds på webbplatsen Ventana Srl måste användaren acceptera följande Allmänna Villkor för användning av webbplatsen och ge sitt samtycke vad beträffar behandling av hans/hennes personuppgifter efter att ha läst informationen i överensstämmelse med Lagdekret 196/2003.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN 

 

1. Egendom, Webbplatsens Innehåll, Upphovsrätt och Registrerade Varumärken
Webbplatsen och hela dess innehåll, så som varumärken, loggor, ikoner, texter osv. ägs exklusivt av Ventana Srl, (i det följande "Företaget") eller av tredje part, som tillhandahåller tjänster till Företaget. De skyddas av italienska och internationella lagar om upphovsrätt. Den mjukvara, som används på webbplatsen, tillhör företaget och skyddas av internationella lagar om upphovsrätt. Webbplatsen Ventana Srl och hela dess innehåll får inte reproduceras, spridas, säljas, överföras eller modifieras, varken helt eller delvis. Ventana Srl och namn på produkter, tjänster, grafik samt loggan Ventana Srl är företagets registrerade varumärken. Andra citerade produkter, tjänster, företagsnamn skulle kunna vara registrerade varumärken för respektive ägare. Webbplatsen Ventana Srl skulle kunna innehålla länkar, som inte hanteras av Företaget utan, helt enkelt, tillhandahålles som hänvisningar och för vars innehåll Företaget inte kan hållas ansvarigt. Företaget ger ingen garanti och avsäger sig allt ansvar för dessa. Om användaren beslutar sig för att konsultera dem, så gör han/hon det på egen risk.

  

2. Användning av webbplatsen Ventana Srl
Webbplatsen Ventana Srl får inte på något sätt användas för att skicka pornografiskt material, eller material som skulle kunna förnärma vanlig anständighet eller, generellt, ha olagligt syfte. Det är förbjudet att reproducera, modifiera, duplicera, kopiera, sprida, sälja eller, hur som helst, använda webbplatsen i kommersiellt syfte. Det är tillåtet att ladda ner eller trycka upp en kopia av materialet på webbsidan för personlig användning men ej i spekulativt syfte. Användning av webbsidan och av dess material utan godkännande utgör brott mot tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Användaren förbinder sig att bibehålla alla angivelser om varumärken och upphovsrätt vad beträffar nerladdat eller kopierat material. Användning av detta material på andra webbplatser är förbjuden.

 

3. Användarens ålder och ansvar
Användaren ska vara myndig och ha den förmåga att agera, som krävs för att för att använda denna webbplats, samt acceptera dessa Allmänna Villkor och påta sig allt eventuellt ansvar, som härrör från användningen av webbplatsen. Den användare, som registrerar sig, är skyldig att ange uteslutande sina egna personuppgifter och garantera att dessa är sanna, korrekta och uppdaterade. Användaren noterar att han/hon ansvarar för all användning av webbplatsen för sig själv eller för annan person, som använder sig av hans/hennes personuppgifter.

 

4. Uteslutande av Garantin
Webbplatsen Ventana Srl tillhandahålles av Företaget "i befintligt skick". Företaget och dess leverantörer ger ingen garanti vad beträffar webbplatsens drift, noggrannhet och fullständighet, och heller inte för tillförlitlighet vad beträffar information, material och produkter i densamma. I den utsträckning som lagen tillåter, ger Förtaget ingen underförstådd eller uttrycklig garanti vad beträffar säljbarhet och lämplighet för något speciellt syfte.

 

5. Ansvarsbegränsning
Företaget ansvarar inte för skador av något slag, som skulle kunna uppstå genom användning av webbplasten, inklusive direkta, indirekta, oavsiktliga och påföljande skador.

 

6. Tillämplig lag
På dessa Allmänna Villkor tillämpas Italiensk Lag.

 

7. Modifiering av de Allmänna Villkoren
Företaget reserverar sig rätten att modifiera webbplatsen och dessa Allmänna Villkor när som helst. Modifieringarna kommer att meddelas på webbplatsen Ventana Srl, och, användarna kommer att fortsätta att använda webbplatsen i överensstämmelse med den modifierade versionen av de Allmänna Villkoren, utan att detta påverkar användarens hävningsrätt.

 

8. Ytterligare villkor
Ytterligare allmänna villkor, som skiljer sig från dessa, skulle kunna tillämpas på försäljning av varor och tjänster eller på användning av andra delar av webbplatsen; Användaren uppger från och med nu att han/hon kommer att följa dessa ytterligare villkor.


Legal notice

Ventana s.r.l.
Vicolo V. Bellini, 12 - 35131 - Padova
VAT no. 03301940288
Tax code 03301940288
Company Reg. no. PD-1998-40426
R.E.A. no. 303081/Padova